чүгү


чүгү
1. Чүгәләү 2. Тезләргә басу, тезләнү 3. Җиргә сеңү, иңү; түбәнгә төшү чүккән өй. Буйга кечерәю (кеше гәүдәсе тур.). күч. Төшү, иңү (мәс. караңгылык) 4. диал. Артка китү, чигенү 5. рәв

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.